آرشیو برچسب های: الیاف پنبه

الیاف

الیاف

الیاف چیست؟ الیاف جمع کلمه لیف است. به طور کلی الیاف از رشته های  نازک با طول مناسب است که دارای قابلیت انحنا و استحکام کافی برای ریسندگی می باشد و به عنوان مواد اولیه برای تهیه انواع پارچه و نخ مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت الیاف با مقایسه الیاف مختلفی چون الیاف پنبه […]