آرشیو برچسب های: جیب

جیب

جیب

آیا می دانید جیب چیست ؟ جیب همان چیزی است که به عنوان بخشی از لباس مورد استفاده قرار می گیرد کیسه ای است که از جنس همان پارچه ای که لباس با آن دوخته می شود طی الگوهای مختلفی به لباس دوخته می شود تا بتوان در آن پول،دفترچه،فندک،کیف پول،سکه،کلید،مدارک قرار داد. شاید بتوان […]