آرشیو برچسب های: عکس پارچه پرشیا

پارچه پرشیا

پارچه پرشیا چیست

پارچه پرشیا پارچه پرشیا جنسی است با مواد فلامنت فلامنت ، یعنی مواد کامل می باشد. به پارچه پرشیا پارچه مکانیک نیز می گویند و یا پرشین. انواع نخ هایی که پارچه از آنها تولید می شوند عبارتند از: نخ پشمی نخ پنبه ای  نخ ویسکوز پارچه پرشیا (مکانیک)چیست؟ اولین مطالبی که لازم است راجع […]